ป. แสงโสภณ

ป. แสงโสภณ

ช่างภาพ

2500

ปักธงไชย

- ถ่ายภาพ
2502

เชลยศักดิ์

- ถ่ายภาพ