ป.พิมล

ป.พิมล

กํากับการแสดง

2508

ไฟเย็น

- ผู้กำกับ
2516

ไผ่ล้อมรัก

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2505

ลำเนาไพร

- บทประพันธ์
2506

ฝนแรก

- บทประพันธ์
2506

แพนน้อย

- บทประพันธ์
2507

นกน้อย

- บทประพันธ์
2507

สมิงบ้านไร่

- บทประพันธ์
2508

จามรี-สีฟ้า

- บทประพันธ์
2508

นกขมิ้น

- บทประพันธ์
2508

นางพรายคะนอง

- บทประพันธ์
2508

น้ำเพชร

- บทประพันธ์
2508

อ้อมอกดิน

- บทประพันธ์
2509

4 สมิง

- บทประพันธ์
2509

นกแก้ว

- บทประพันธ์
2509

นางนกป่า

- บทประพันธ์
2509

มือปืนสิบทิศ

- บทประพันธ์
2509

เสือสั่งถ้ำ

- บทประพันธ์
2509

หยกแดง

- บทประพันธ์
2510

ล่าพยาบาท

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2510

สายเปล

- บทประพันธ์
2511

กำพร้า

- บทประพันธ์
2511

ขวัญเรือน

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2511

ฝนหลงฟ้า

- บทประพันธ์
2511

พลับพลึงแดง

- บทประพันธ์
2511

เรือจ้าง

- บทประพันธ์
2512

ทรชนเดนตาย

- บทประพันธ์
2512

รัก-ยม

- บทประพันธ์
2515

ชาละวัน

- บทภาพยนตร์
2516

ไผ่ล้อมรัก

- บทประพันธ์
2517

หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์

- บทภาพยนตร์
2522

สมิงบ้านไร่

- บทประพันธ์
2524

นกน้อย

- บทประพันธ์
2527

หนุมานพบ 11 ยอดมนุษย์

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2546

สมิงบ้านไร่

- บทประพันธ์
2565

สายเปล

- บทประพันธ์