ป๋อง พงศ์ชัย งามภัทรวรกุล

พงศ์ชัย งามภัทรวรกุล ชื่อเล่น ป๋อง เกิดเ 2532 ส่วนสูง 171 ซม. ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นักแสดง

2549

เขาชนไก่

- ก้าง