ป่าน วิศ์ศรุตฌ์ ภัทรคามินทร์

วิศ์ศรุตฌ์ ภัทรคามินทร์ ชื่อเล่น ป่าน
  • เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2543
  • ส่วนสูง 183 เซนติเมตร
  • ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ