ปู พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร

พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร ชื่อเล่น ปู ด้านการศึกษา ระดับปริญญาเอก จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณะสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย