ปู นาตยา จันทร์รุ่ง

ปู นาตยา จันทร์รุ่ง (ชื่ออังกฤษ : Pu Nataya Chanrung) เกิด วันที่ 18 พฤษภาคม 2513 เป็นนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นักแสดง

2566

แม่ปูเปรี้ยว

- ขวัญหทัย
2565

เคหาสน์นางคอย

- นารี / มยุรี
2563

สิงหะ นาคะ

- (รับเชิญ)
2563

ปิ่นไพร

- น้าศรี
2563

หนี้เกียรติยศ

- จรัสศรี
2562

รอยอาฆาต

- ครูนงนารถ
2561

ซิ่นลายหงส์

- นางสาย (ปัจจุบัน)/นางไอ่ (อดีต)
2561

แก้วกุมภัณฑ์

- นิลุบลอัจฉรา (ตอนปลอมตัว) (รับเชิญ)
2561

นางบาป

- แม่ของเรืองริน (รับเชิญ)
2561

ถิ่นผู้ดี

- คุณหญิงนภาวรรณ พรหมเวช (รับเชิญ)
2561

สัมปทานหัวใจ

- ป้าเหลียง
2560

เรือนร้อยเล่ห์

- นังหวง/ยายคำ
2560

เพลิงพระนาง

- นางอุ่นคำ (รับเชิญ)
2559

ทายาทอสูร

- (รับเชิญ)
2559

เพชรตัดเพชร

- (รับเชิญ)
2557

สุสานคนเป็น

- (รับเชิญ)
2557

กุหลาบเล่นไฟ

- พัชรินทร์ เบญจประเสริฐ
2552

พยัคฆ์ยี่เก

- นวล ทุ่งทอง
2551

ศัตรูคู่ขวัญ

- ศรีวิภา
2545

คนส่งกรรม

- เมธาวี
2543

แม่นากพระโขนง

- ช้อย (รับเชิญ)
2542

รักไร้พรมแดน

- วรงค์ศิริ
2541

สี่ไม้คาน

- เมี้ยว
2566

หลังคาใบบัว

- บานเย็น
2567

วิมานสีทอง

- สุรีย์
2540

สัมปทานหัวใจ

- ดวงดาว