ปู ธราธร ภูมิรัตน

ธราธร ภูมิรัตน ชื่อเล่น ปู เป็นดีเจและนายแบบชาวไทย

สูง 175 ซม.