ปู กนกวรรณ บุรานนท์

กนกวรรณ บุรานนท์ ชื่อเล่น ปู

นักแสดง

2558

ทอฝันกับมาวิน

- หรรษา (แม่ของน็อต)
2558

Fly To Fin สุดติ่งจิงเกิลเบล

- แม่ของจุน จุลพน
2546

ตึกสามเพดานสูง

- สิริโสภา-สรรหาความงาม
2546

เจ้านายวัยกระเตาะ

- เย็นใจ (คนรับใช้บ้านนายเมษ)
2546

เสือ

- คำแปง
2544

เขยบ้านนอก

- อีหนู
2544

เกมตัณหา

- ฉวีวรรณ
2544

แฝดล่องหน

- สงวน
2543

มณีหยาดฟ้า

- นงเยาว์
2541

ทรายย้อมสี

- ภา (คนรับใช้บ้านวิไล)
2537

ร่มฉัตร

- กลิ่น (วัยรุ่น)