ปูเป้ ศศพินทุ์ ศิริวานิช

ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ ชื่อเล่น ปูเป้ ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ การละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย