ปูเป้ ณัฐฐิรา จิวระโมไนย์กุล

ณัฐฐิรา จิวระโมไนย์กุล ชื่อเล่น ปูเป้ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร