ปูนปั้น ปภาวิชญ์ งามบุณยรักษ์

ปูนปั้น ปภาวิชญ์ งามบุณยรักษ์
  • เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2543
  • การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ติดตาม ปูนปั้น ปภาวิชญ์ งามบุณยรักษ์ ได้ที่

IG : 9.9ngam