ปุ๊ก ยังเติร์ก

กํากับการแสดง

2534

ขยี้!

- ผู้กำกับ