ปุ้ย อรัญญา ประทุมทอง

อรัญญา ประทุมทอง ชื่อเล่น ปุ้ย ด้านการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขา นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

นักแสดง

2565

มัจฉาอันดา

- นางปิ่น
2564

XYZ The Series

- ป้านง
2562

กลิ่นกาสะลอง

- บัวตอง
2561

หน้ากากแก้ว

- นภา (ภา) (แม่บ้าน)
2561

เสน่หามายา

- แป๊ว (รับเชิญ)
2556

แค้นเสน่หา

- สารภี
2549

เหยื่อมาร

- อรชร (พริกกี้) (เพื่อนพิมพ์อร (พิมพ์)
2545

สะใภ้จ้าว

- ลลิตา
2543

มณีหยาดฟ้า

- (รับเชิญ)
2541

กัลปังหา

- เครือมาส