ปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา

เปรมสุดา สันติวัฒนา ชื่อเล่น ปุ้ม (ชื่ออังกฤษ : Phum Premsuda Santiwattana) เป็นผู้ประกาศข่าวและนักแสดงหญิงชาวไทย

เกิด 3 ธันวาคม 2523
ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2564

ตุ๊กตา

- อุบะ (รับเชิญ)
2557

พราว

- นักข่าว (รับเชิญ)