ปีแอร์ เดลาแลนด์

ปีแอร์ เดลาแลนด์

นักแสดง

1988

ทอง 3

-

นักแสดง

2014

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก กองถ่าย

- โจเซฟ หรือ มิสเตอร์เจ (รับเชิญ)