ปิ๊ง จิดาภา วัชรสินาพร

จิดาภา วัชรสินาพร ชื่อเล่น ปิ๊ง เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 25 เมษายน 2540 (อายุ 26 ปี)
• การศึกษา ระดับมัธยมจาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระดับปริญญาตรีจาก คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์

ติดตาม ปิ๊ง จิดาภา วัชรสินาพร ได้ที่
IG : pingpingg_

นักแสดง

2563

พระสุธน-มโนราห์

- นางกินรีพิมพารัตน์
2563

พระรถเมรี

- คล้าย
2562

นางสิบสอง

- คล้าย (คนที่ 5)
2564

วันทอง

- กระถิน (รับเชิญ)