ปิ่น ดนิตา โชคธาดาภรณ์

ดนิตา โชคธาดาภรณ์ ชื่อเล่น : ปิ่น ชื่ออังกฤษ : Pin Danita Choktadaporn  เป็นนักร้องชาวไทยสังกัด Star Hunter Entertainment เธอเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ป Cosmos
  • วันที่เกิด 13 พฤศจิกายน 2542
  • ส่วนสูง 163 ซม.
  • การศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตาม ปิ่น ดนิตา โชคธาดาภรณ์ ได้ที่

Facebook : Pin Danita (Danita)