ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร

ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร

นักแสดง

นักแสดง

2525

นกกระจาบ

- เศรษฐี
2524

สังข์ทอง

- ท้าวยศวิมล
2523

สางเขียว

- ดร. ภูมิ