ปิยะ ชวนเสถียร

ปิยะ ชวนเสถียร

นักแสดง

กํากับการแสดง

2498

คนจริง

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2498

คนจริง

- อำนวยการสร้าง