ปิยะพร ศักดิ์เกษม

ปิยะพร ศักดิ์เกษม

นักเขียน

2539

ทรายสีเพลิง

- บทประพันธ์
2540

ตะวันทอแสง

- บทประพันธ์
2543

รากนครา

- บทประพันธ์
2548

บ้านร้อยดอกไม้

- บทประพันธ์
2555

ตะวันทอแสง

- บทประพันธ์
2557

ทรายสีเพลิง

- บทประพันธ์
2560

รากนครา

- บทประพันธ์
2566

ที่สุดของหัวใจ

- บทประพันธ์
2566

ใต้เงาตะวัน

- บทประพันธ์