ปิงปอง สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์

สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์ ชื่อเล่น: ปิงปอง ชื่ออังกฤษ : PingPong Suwanun Pohgudsai เป็นนักเขียนบทชาวไทย
  • เกิด: 2 สิงหาคม ????
  • สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาภาพยนตร์

นักเขียน

2567

Kidnap ลับ-จ้าง-ลัก

- บทโทรทัศน์