ปาล์ม วิทวัส ติชะวาณิชย์

ชื่อ-สกุล: วิทวัส ติชะวาณิชย์ ชื่อเล่น: ปาล์ม วันเกิด : 15 เมษายน 2538