ปารเมศ เหล่ามัง

ปารเมศ เหล่ามัง

นักแสดง

2014

รักหมดแก้ว เลิฟออนเดอะร็อก

- เพื่อนพี่อุ๊ (นักแสดงสมทบ)

นักแสดง

2013

แรงปรารถนา

- พิธีในงานการออกแบบบ้านกันน้ำ