ปารเมศ ทัวมสากล

ปารเมศ ทัวมสากล

นักแสดง

2551

หวานขม

- ป๊อด (เพื่อน)