ปาริฉัตร ศาลิคุปต (กิ่งฉัตร)

ปาริฉัตร ศาลิคุปต หรือรู้จักกันในนามปากกา กิ่งฉัตร เกิด 1 มกราคม 2511 เป็นนักเขียน ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิ่งฉัตรเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่เรียนมัธยมต้น รักการอ่านและอ่านหนังสือได้แทบทุกประเภท พอขึ้นปี 2 ในมหาวิทยาลัย ก็เริ่มมีบทความลงในหนังสือพิมพ์บางฉบับ และนิตยสารอีกหลายเล่ม เช่น สตรีสาร แพรวสุดสัปดาห์ ขวัญเรือน กระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายจึงได้เริ่มต้นเขียนนวนิยายเรื่องยาวเรื่องแรก คือ พรพรหมอลเวง นามปากกาของปาริฉัตร ศาลิคุปต กิ่งฉัตร, อลินา, ซื่อถง

นักเขียน

2005

นางบาป

- บทประพันธ์
2008

แกะรอยรัก

- บทประพันธ์
2009

บ่วงหงส์

- บทประพันธ์
2009

สูตรเสน่หา

- บทประพันธ์
2010

ด้วยแรงอธิษฐาน

- บทประพันธ์
2010

เพียงใจที่ผูกพัน

- บทประพันธ์
2013

สาปพระเพ็ง

- บทประพันธ์
2013

พรพรหมอลเวง

- บทประพันธ์