ปานเทพ กุยโกมุท

ปานเทพ กุยโกมุท

ช่างภาพ

2502

สิงห์สมุทร

- ถ่ายภาพ
2505

จอมจงอาง

- ถ่ายภาพ
2505

สิงห์เมืองชล

- ถ่ายภาพ
2506

รวงแก้ว

- ถ่ายภาพ
2507

เทพบุตร 12 คม

- ถ่ายภาพ
2508

ทาสผยอง

- ถ่ายภาพ
2508

รอยร้าว

- ถ่ายภาพ
2508

ศึกเสือไทย

- ถ่ายภาพ
2509

คมสีหราช

- ถ่ายภาพ
2509

เพชรชมพู

- ถ่ายภาพ
2509

อ้ายค่อม

- ถ่ายภาพ
2510

นางพรายตานี

- ถ่ายภาพ
2511

เดชผีดิบ

- ถ่ายภาพ