ปานรัตน์ กฤษชาญชัย

ปานรัตน์ กฤษชาญชัย

นักเขียน

2012

รักแรกกระแทกจิ้น

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2012

เถ้าแก่แซ่จอห์น

- บทโทรทัศน์