ปาณิสรา บัวปลี

ปาณิสรา บัวปลี

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- พี่สาว (ใต้รอยกรีด)