ปั๊ม นาคธน

ปั๊ม นาคธน

กํากับการแสดง

2526

แก็งค์ไอติม

- ผู้ช่วยผู้กำกับ