ปัทมา ผาสุขขัน

ปัทมา ผาสุขขัน

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- พยาบาล (The Tutor)