ปัณณวิชญ์ ไชยนิรันดร์กูล

ปัณณวิชญ์ ไชยนิรันดร์กูล

นักแสดง

2563

Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก

- นักเรียนว่ายน้ำ (รับเชิญ)