ปัญญ์ปภพ คุ้มพันธุ์แย้ม

ปัญญ์ปภพ คุ้มพันธุ์แย้ม

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- อิทธิวัฒน์ (พรจำแลง)