ปัญญา นิรันดร์กุล

ปัญญา นิรันดร์กุล เกิดวันที่ 24 มีนาคม 2497 เป็นพิธีกร และ นักแสดงชาวไทย หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัญญา นิรันดร์กุล มีชื่อจริงว่า ปัญญา กิตินิรันดร์กุล ก่อนจะตัดคำว่า กิติ ออกและมีชื่อเล่นแรกเกิดว่า “เปียง” ปัจจุบันมีชื่อเล่นว่า “ตา” เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน มารดาชื่อ อำพัน นิรันดร์กุล เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2546 จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2520 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 พฤศจิกายน 2548 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 16 ธันวาคม 2552 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ธันวาคม 2553 ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรก ด้วยการแสดงภาพยนตร์ไทย เรื่องแรกคือ สืบยัดไส้ ในปี 2521 ในบทบาทนักแสดงประกอบ และต่อมาในปีเดียวกัน ปัญญาจึงได้แสดงละครในบทพระเอกเป็นเรื่องแรกคือ ศรีธนญชัย ทางไทยทีวีสีช่อง 3 จากการชักชวนของภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ และยังได้รับโอกาสแสดงบทพระเอกในภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง โดยมีชื่อเสียงคู่กับอรพรรณ พานทอง และเพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร

นักแสดง

นักเขียน

2528

รักตะลุมบอน

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์

โปรดักชั่น

2554

อภินิหารคุณยายทองคำ

- อำนวยการแสดง