ปัญจะ สุทธรินทร์

ปัญจะ สุทธรินทร์

นักแสดง

2499

ศึกถลาง

- เดี่ยว ใจซื่อ