ปัญจะ ศุทธรินทร์

ปัญจะ ศุทธรินทร์

นักแสดง

2501

ชาติเสือ

- ครูประสงค์
2500

ศรีปราชญ์

- ศรีปราชญ์