ปอ อรชุมา ธรรมกามี

อรชุมา ธรรมกามี เกิด 29 ตุลาคม 2521 ด้านการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนบางกะปิ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง