ปอ สโรช น่วมสำราญ

ปอ สโรช น่วมสำราญ ชื่ออังกฤษ : Por Saroch Nuamsamran เป็นผู้กำกับชาวไทย