ปอล โรกาลลี

ปอล โรกาลลี

ช่างภาพ

2497

คำสั่งคำสาป

- ถ่ายภาพ