ปอนด์ โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์

ปอนด์ โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ ชื่ออื่น: โอภาภูมิ รัชชารมย์ (ชื่ออังกฤษ : Pond Ophaphoom Chitapan) เป็นนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 28 สิงหาคม 2534 (Age: 32 years old)
• การศึกษา : ระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นักแสดง

2566

ฤทัยบดี

- เจ้าฟ้ารุ่ง
2564

เผาขน

- นิคกี้
2562

นางสิบสอง

- ยักษ์จำบัง
2562

ขิงก็รา ข่าก็แรง

- อภิสิทธิ์
2561

สังข์ทอง

- เจ้าเงาะ
2561

สายโลหิต

- ขุนรองปลัดชู
2561

เพชรร้อยรัก

- คฑาวุธ
2561

วิหคหลงลม

- ชาติ
2560

เทพสามฤดู

- กษัตริย์ท้าวคันธมาศ
2560

อุทัยเทวี

- ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์)
2559

สี่ยอดกุมาร (ดิน นํ้า ลม ไฟ)

- ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์)
2557

ยอพระกลิ่น

- ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์)
2556

มนต์นาคราช

- กษัตริย์อนันตภุชงค์
2556

จันทร์สุริยคาธ

- ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์)
2555

เจ้าหญิงแตงอ่อน

- เจ้าชายไวยกูณฐ์
2566

ดาบเจ็ดสี

- ครุฑธาเทพ
2566

แม่โขง

- พุชง
2567

ปล้นเหนือเมฆ

- ดาบรงค์