ปวาฬ จินตกานนท์

ปวาฬ จินตกานนท์

โปรดักชั่น

2520

ราชสีห์ดง

- ดำเนินงานสร้าง
2525

นางแมวป่า

- อำนวยการสร้าง