ปลื้ม จิรเมธ ภูวะสุรินทร์

จิรเมธ ภูวะสุรินทร์ ชื่อเล่น ปลื้ม