ปลา เบญญาภา เชาวฤทธิ์

เบญญาภา เชาวฤทธิ์ ชื่อเล่น ปลา

มิสทีนไทยแลนด์ ปี 1990