ปฤศนา

ปฤศนา

นักเขียน

2498

สาวสมัยใหม่

- บทภาพยนตร์
2499

สร้อยไข่มุกด์

- บทประพันธ์
2499

สายรุ้ง

- บทประพันธ์
2511

ทรามวัยใจเพชร

- บทประพันธ์
2512

ดวงใจแม่

- บทประพันธ์
2513

รักชั่วฟ้า

- บทประพันธ์
2513

สิงห์สาวเสือ

- บทประพันธ์
2524

นานแค่ไหนก็ยังรัก

- บทประพันธ์