ปรีติ์ อัศวรักษ์

ปรีติ์ อัศวรักษ์ ชื่ออังกฤษ : Pree Asvaraksha