ปรีดา เดียวศิริ

ปรีดา เดียวศิริ

โปรดักชั่น

2519

เสือกเกิดมาจน

- อำนวยการสร้าง