ปรีชา สว่างศิลป์

ปรีชา สว่างศิลป์

ช่างภาพ

2508

ฆ่ายัดกล่อง

- ถ่ายภาพ