ปรีชา ชื่นชม

ปรีชา ชื่นชม

ช่างภาพ

2550

คู่แรด

- กำกับภาพ