ปริศนา วัฒนาชัย

ปริศนา วัฒนาชัย

นักแสดง

2522

ลูกชั่ว

- อทิตา