ปริศนา รัตนเกื้อกูล

ปริศนา รัตนเกื้อกูล

นักแสดง

2005

จี้

- เจ้าของรีสอร์ท (รับเชิญ)