ปริม อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร

อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร ชื่อเล่น : ปริม ชื่ออังกฤษ : Prim Atchareeya Potipipittanakorn เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2538 (อายุ 28 ปี)
• การศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตาม ปริม อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร ได้ที่
IG : primatchareeya
Youtube : @primatchareeya